درباره دکترغلامرضاعزیزی

غلامرضاعزیزی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس دوره های مختلف مدیریتی،فروش و بازاریابی و کسب و کار با۲۹ سال سابقه تدریس در موسسات و مراکز آموزشی معتبر کشور تجربیات خود را بصورت کاربردی انتقال داده است.

غلامرضاعزیزی هم اکنون با انجام مشاوره جهت شرکت های صنعتی،خدماتی… و سازمانهای مختلف کمک شایانی به توسعه وپیشرفت یان مجموعه ها نموده و باعث حل مشکلات مدیریتی،استراتژیکی،عملیاتی و…آنها شده